Một Mẫu Mực Về Hòa Hợp Tăng

“ Tại sao ta không dẹp qua một bên những gì ta muốn làm ,và làm những gì các vị ấy muốn làm?. Rồi con dẹp qua một bên những gì con muốn làm và làm những gì các vị ấy muốn làm?

MỘT MẪU MỰC HÒA HỢP TĂNG

Một thời, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn Giả Kimbila đang trú tại khu vườn trong rừng cây Ta-la Gosinga, rồi Thế Tôn đến thăm các vị ấy. Khi các Tôn giả nghe Ngài đã đến, cả ba liền đi đến chào đón Thế Tôn,Một người cầm y bát, một người soạn chỗ ngồi, một người đặt chậu nước để rửa chân Ngài. Rồi ba Tôn giả đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi tất cả đã ngồi xuống, Thế Tôn nói với các Tôn giả:

-Này Anuruddha, Ta hy vọng các thầy sống an vui. Ta hy vọng các thầy sống thoải mái và không có lo lắng gì về việc khất thực.

-Bạch Thế Tôn, chúng con sống an vui, chúng con sống thoải mái và chúng con không có lo lắng gì về việc khất thực.

-Này Anuruddha, Ta hy vọng các thầy sống trong hòa hợp, quý trọng lẫn nhau, không tranh chấp, hòa quyện với nhau như nước với sữa, nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm.

-Bạch Thế Tôn, chúng con chắc chắn đang sống trong hòa hợp, quý trọng lẫn nhau, không tranh chấp, hòa quyện với nhau như nước với sữa, nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm.

-Nhưng này Anuruddha, làm sao các thầy sống được như vậy?

-Bạch Thế Tôn, đối với việc này, con nghĩ như sau: “ Thật lợi ích cho ta, quả thật là một lợi ích cho ta khi được sống cùng những vị đồng tu như vậy.” Do đó, con giữ gìn các hành động về thân với tâm từ đối với các vị ấy ở nơi công cộng, cũng như chốn riêng tư; con giữ gìn các hành động về lời nói với tâm từ đối với các vị ấy ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư; con giữ gìn các hành động về ý với tâm từ đối với các vị ấy ở nơi công cộng cũng như chốn riêng tư. Con suy nghĩ như sau: “ Tại sao ta không dẹp qua một bên những gì ta muốn làm ,và làm những gì các vị ấy muốn làm?. Rồi con dẹp qua một bên những gì con muốn làm và làm những gì các vị ấy muốn làm?. Thân chúng con tuy khác nhau nhưng tâm chúng con đồng nhất. Bạch Thế Tôn, đó là cách chúng con sống trong hòa hợp, quý trọng lẫn nhau, không tranh chấp, hòa quyện với nhau như nước với sữa, nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm.

-Lành thay, lành thay! Ta hy vọng các thầy sống tinh cần, nhiệt tình và quyết tâm.

-Bạch Thế Tôn, chúng con đang chắc chắn sống tinh cần, nhiệt tình và quyết tâm.

-Nhưng này Anuruddha, làm sao các thầy sống được như vậy?

-Bạch Thế Tôn, đối với việc này, bất cứ người nào trong chúng con đi khất thực trong làng về trước, thì người ấy sẽ soạn chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống và nước rửa chân, và sắp đặt chậu chứa thức ăn dư. Bất cứ ai trong chúng con đi về sau cùng, sẽ ăn bất cứ thức ăn nào còn lại nếu vị ấy muốn; nếu vị ấy không muốn thì bỏ đồ ăn ấy vào chỗ không có cỏ xanh hoặc bỏ vào vũng nước không có côn trùng sinh sống. Vị vấy sẽ dọn dẹp chỗ ngồi và cất nước uống và nước rửa chân. Vị ấy sẽ dẹp chậu chứa thức ăn sau khi đã rửa sạch và quét dọn nhà ăn.

-Bất cứ ai trong chúng con nếu thấy các chum nước uống, nước rửa hay nước cho nhà vệ sinh còn ít hoặc đã hết thì sẽ lo đổ nước đầy các chum ấy. Nếu các chum ấy quá nặng, vị ấy sẽ gọi thêm bạn dến giúp, bằng cách dùng tay để ra dấu hiệu và rồi họ sẽ chung sức hai tay di chuyển chum nước ấy, nhưng không vì việc này mà chúng con phá vỡ im lặng và nói chuyện với nhau. Nhưng mỗi năm ngày, chúng con ngồi lại với nhau suốt đêm để đàm luận Giáo Pháp. Đó là cách chúng con sống tinh cần ,nhiệt tình và quyết tâm.

Trích sách Lời Phật Dậy về sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hôi – Bhikkhu Bodhi ( Việt dịch Nguyên Nhật Trần Như Mai)