117 Chuyện Kể Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

99,000₫

Mô tả

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới; Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Người mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ chúng ta học tập và noi theo.

Cuốn sách “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được xuất bản nhằm góp phần vào việc thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị.

Đây là những câu chuyện do nhiều người có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với Bác kể lại, tuy ngắn nhưng rất cảm động, súc tích. Mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích, thể hiện tình cảm và lòng tin vững chắc của Bác vào khả năng và phẩm giá tốt đẹp của con người.

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác