Bài Tập Kinh Tế Vi Mô - Phạm Văn Minh - NXB Lao Động - Xã Hội

16,000₫

Mô tả

Trong cuốn sách "Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc" này, các tác giả đã chọn lọc những bài tập phổ biến nhất, thường gặp trong Kinh tế vi mô, được sắp xếp theo trình tự nội dung thống nhất với giáo trình Kinh tế vi mô như: chi phí cơ hội, cung cầu, co giãn, cạnh tranh, độc quyền,... Mỗi chương hay chủ đề được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, bao gồm 5 bài tập tính toán có lời giải mẫu và 5 bài tập sinh viên tự làm (có đáp số hoặc chỉ dẫn). Ngoài ra, mỗi chương còn có 01 bài tập tổng hợp có lời giải mẫu.
 

Bình luận

Sản phẩm khác