Cẩm Nang Kinh Doanh – Quản Lý Khủng Hoảng - NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

99,000₫

Mô tả

Bộ sách nổi tiếng Cẩm nang kinh doanh Harvard – Harvard Business Essentials được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại học Kinh Doanh Harvard và First News – Trí Việt, Việt Nam. Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanbh của trường đại học danh tiếng nhất thế giới về bề dày trên 370 năm thành lập.

 

Bình luận

Sản phẩm khác