Chân Như Thực Tại

Hết hàng

Mô tả

Ơn sâu xưa chưa đáp
Nay hối hận bất an
Muốn báo đền nghĩa nặng
Hồi hướng pháp trai đàn

Để trả lời một trong trên 500 câu hỏi: Thưa Thầy âm dương cách trở, nhưng bao năm qua lòng con vẫn cứ nhớ thương không nguôi, chưa một ngày đền đáp báo hiếu… làm sao con có thể gặp lại và xóa bỏ niềm ân hận trong lòng con

 

Bình luận

Sản phẩm khác