Đại Bàng Cất Cánh - Krishnamurti - NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

32,000₫

Mô tả

Đại Bàng Cất Cánh

Đại bàng cất cánh là một tác phẩm đặc biệt của Krishnamurti. Khi đọc sách của ông và nghe ông nói, ta như đối mặt với chính mình và với Thế Giới trong không khí mát mẻ của buổi sáng tinh sương. Ông nói về sự tự do, sự phân mảng, sự thay đổi cơ bản, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên; trong mối quan hệ đó chúng ta khám phá được sự thật về chính mình. Ông chỉ ra sự thật về mối lo sợ, về những khắc khoải, về những thất vọng, về sự cô đơn, về những thiếu khuyết trong tình yêu, sự thành công và thất vọng trong cuộc sống.

Krishnamurti giúp mọi người tìm thấy con đường tự giải thoát tâm hồn khỏi mọi bế tắc, khỏi mọi buồn phiền và đau khổ; giúp chúng ta tìm thấy nhiều niềm vui sự bình yên và hạnh phúc.

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác