Einstein Và Đức Phật Gặp Gỡ Tư Tưởng - NXB Văn Nghệ TP.HCM

16,000₫

Mô tả

Gặp gỡ tư tưởng Einstein và Đức Phật: Những câu hỏi tương đồng, là một tư liệu thú vị, một tư liệu thú vị, một tư liệu xác lập chuẩn mực sự tương đồng, là một tư liệu thú vị, một tư liệu xác lập chuẩn mực sự thông tuệ của loài người chúng ta, hợp nhất các nền văn hoá va cách hiểu biết, và cho rằng con người có thể chính xác hiểu được một chút ít về bản chất của thực tại. Điều mà chúng ta ở đây, qua ngôn từ của cả những bậc thầy về khoa học và tâm linh, là những hiểu biết hạn hẹp bề ngoài của ta.

Einstein và Đức Phật là một sự kết hợp thật sự hai cách hiểu biết rõ ràng khác nhau. Nói chung, nhìn ở góc độ văn hoá thế giới, thì dường như trái đất được phân chia dựa theo hai bán cầu của não bộ. Châu Á nằm ở bán cầu phải, và các nhà hiền triết vĩ đại của nó hướng sự chú ý vào nội tâm, tìm kiếm sự thật qua trực giác và sự tĩnh tại, tĩnh thức. Ở Châu Âu và Đại Trung Hải - bán cầu não trái - tìm kiếm sự thật hướng ra bên ngoài, và đã thành một tiến trình lý luận phê bình và phân tích thế giới, dựa vào những sức mạnh của lý lẽ nào có tính quyết đoán hơn. Những truyền thống uyên bác của Châu Á có khuynh hướng nhìn một cách toàn diện hơn, trong khi Phương Tây quan tâm đến việc tạo ra khác biệt. Thời đại của chúng ta, sự đi lại và truyền thông hiện đại đã phục vụ như một bộ sưu tập callosum, nối kết hai bán cầu, và để lộ ra một sự đồng tình đáng ngạc nhiên về quy luật của tự nhiên và cấu trúc thực tại sâu sắc. Chính nhờ sự kết hợp nhau này, ngày nay chúng ta có được cái nhìn khái quát và toàn diện hơn, có thể được gọi là "phương pháp tiếp cận toàn não."

Mục lục:
Lời tựa
Những câu nói tương đồng
Các nhà vật lý
Những người mặc khải tâm linh
Những câu nói tương đồng
Cảm nhận của con người
Sự kiểm chứng chân lý
Nghịch lý và mâu thuẫn
Những điều có thể khẳng định và những gì không thể khẳng định
Tên gọi và hình thái biểu hiện
Ảo tưởng và sự lừa dối
Sóng, trường và năng lượng
Hạt và vật chất
Tính nguyên vẹn và phụ thuộc lẫn nhau
Thời gian và không gian
Hình thái biểu hiện và thuyết nhân quả
Sự hoà hợp thống nhất và tính phổ biến
Vật lý học và thế giới huyền bí
Lời kết

Bình luận

Sản phẩm khác