Giáo Trình Kỹ Năng Giao Tiếp Đàm Phán Trong Kinh Doanh

99,000₫

Mô tả

 

Giao tiếp là một hoạt động và nhu cầu không thể thiếu được ở con người. Để thành công trong cuộc sống nói chung và kinh doanh nói riêng, mọi người điều cần kỹ năng giao tiếp tốt.

Đặc biệt đối với các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, hoạt động giao tiếp càng cần thiết hơn bao giờ hết nhằm thu hút và duy trì được khách hang ngay càng có vai trò quan trọng đối với sự thành công của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện hiện đại. Trong thực tế., kỹ năng giao tiếp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập, duy trì mối quna hệ hợp tác lâu dài và đem lại sự hài long cho khách hang của các tổ chức.

 

Bình luận

Sản phẩm khác