Giấy Nhớ

15,820₫

Mô tả

Giấy note ra đời để giúp người dùng ghi nhớ nhanh hơn và nhắc nhở những việc quan trọng quên. Do đó nếu muốn ghi nhớ điều gì thì chỉ nên ghi to, rõ ràng ý chính và chỉ ghi một ý duy nhất. Như vậy não bộ của bạn khi nhìn vào mới muốn nhìn, muốn đọc và ghi nhớ.

                                                      Giấy ghi nhớ vàng

                                                           Giúp ghi nhớ tốt hơn

Bình luận

Sản phẩm khác