Lối Vào Nhân Minh Học - HT.Thích Thiện Siêu - NXB Tôn Giáo Hà Nội

22,000₫

Mô tả

Lối Vào Nhân Minh Học

Người ta ai cũng có suy nghĩ. Đã có suy nghĩ tức là đã có lý luận, dù lý luận âm thầm với tự chính mình. Nhưng lý luận mà không có luận lý thì dễ đưa đến sai lầm, tri kiến điên đảo. Đem tri kiến điên đảo ra lý luận với người không có luận lý, thì chắc chắn sẽ là ông nói gà, bà nói vịt, cuối cùng chẳng biết con chị.

"Nhân minh luận là môn luận lý học cổ xưa của Ấn Độ, đến thế kỷ V - VI Tây lịch, các luật sư Phật giáo mới cải biến hoàn chỉnh và sử dụng nó một cách rộng rãi trong việc lập ngôn, tạo luận, nên mặc nhiên Nhân minh học đã trở nên môn học của Phật giáo"

 

Bình luận

Sản phẩm khác