Nghiên Cứu Định Lượng Trong Kinh Doanh Và Tiếp Thị - Nhiều Tác Giả - NXB Giao Thông Vận Tải

75,000₫

Mô tả

Chương 1: Đo lường trong nghiên cứu

Chương 2: Xác định cách lựa chọn mẫu

Chương 3: Khái quát hóa các kết quả từ mẫu cho tổng thể và kiểm định các giả thuyết về các tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ trung bình

Chương 4: Kiểm định khác biệt giữa hai hay nhiều nhóm

Chương 5: Xác định và diễn giải mối liên kết giữa các biến

Chương 6: Phân tích hồi quy trong nghiên cứu marketing

Chương 7: Báo cáo nghiên cứu Marketing: Chuẩn bị và trình bày

 

Bình luận

Sản phẩm khác