Sử Ký 20 Năm FPT

199,000₫

Mô tả

Trước thông tin về việc cuốn “Sử ký 20 năm” của FPT (giấy phép xuất bản số 429/QĐ-XB, do Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội, cấp ngày 28-8-2008 và được in 4.000 bản), có đăng tải nhiều bài viết nhại tác phẩm lớn, bài hát nổi tiếng, Cục Xuất bản Bộ TT-TT đã có văn bản gửi NXB Hồng Đức.

Cục Xuất bản nêu rõ: “Tập sách là những ghi chép những sự kiện về sự phát triển của Công ty FPT qua 20 năm, từ ngày thành lập đến nay. Tuy nhiên, trong cuốn sách có một số bài viết và một số chi tiết mượn lời của một số tác phẩm để sáng tác, thể hiện sự không nghiêm túc và làm mất đi sự trang trọng của cuốn sách. Ngoài ra, trình bày tại bìa 1 không đúng với quy định của Luật Xuất bản”. Do đó, cục đề nghị NXB Hồng Đức nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh những sai sót tương tự xảy ra. NXB Hồng Đức cũng đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Truyền thông NBN, đơn vị liên kết xuất bản cuốn “Sử ký 20 năm” của FPT. Văn bản nêu rõ sự khác biệt giữa bản thảo đã biên tập và sách được xuất bản. Do đó, NXB Hồng Đức cũng yêu cầu đơn vị liên kết xuất bản có văn bản giải trình việc làm không đúng trên để NXB xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

NXB Hồng Đức yêu cầu Công ty NBN cắt bỏ toàn bộ bài “Tuyên ngôn của những con dân FHO” trang 479 và 480; cắt bỏ toàn bộ những phần sáng tác nhại lại giai điệu và lời của các tác phẩm văn, thơ, nhạc; đảm bảo cuốn sách trang trọng nghiêm túc như NXB đã biên tập.

 

Bình luận

Sản phẩm khác