Sức Mạnh Vô Thức - Đoàn Thanh Hương

99,000₫

Mô tả

   Đây là lời kêu gọi cứu thế của các vị Phật, cần giải nghiệp để Tự cứu mình theo luật Nhân Quả, không ai làm thay được. Ô trược nghiệp lực là cái khó thấy nhất, người bình thường vô minh không thấy được sự phong tỏa của nghiệp kéo dài nhiều kiếp sống. Khiến đời người phải chịu nhiều đau thương. Chỉ các vị Phật đã tu luyện có bộ óc siêu phàm, mới soi thấy căn cơ của nhân loại. Đức Phật Thích Ca đã chỉ đích danh 5 loại nghiệp bủa vây con người. Phải quay vào bên trong giải nghiệp mới bớt khổ. Nhưng cuộc sống hiện đại ngày càng mắc sai lầm lún sâu vào nghiệp.

         Đức Phật Di Lạc có Thiên nhãn minh nhìn xuyên thời gian. Ngài lo lắng không đành lòng trước tương lai điêu tàn của nhân loại, đã dùng phép câu thông qua Thông Thiên học năm 1952, để truyền đi những lời khẩn thiết, rất gay gắt về viễn cảnh nhân loại, tường tận hơn các nhà tiên tri trên thế giới. Bằng những lời minh triết đanh thép, và kiến thức khổng lồ của Vị Phật Thiên Tôn đã truyền đi những lời minh triết cao siêu của vũ trụ, đặng xé bỏ bức màn vô minh, giúp chúng ta hiểu được bản thân, và quay vào bên trong để giải nghiệp  tự cứu mình, chứ không có vị nào độ cho vị nào. Con đường cứu cánh ở ngay trong tầm tay mỗi người. Tôi trích dẫn nguyên văn một số ý chính  có giá trị chân lý như sấm truyền từ trên cao xuống. Đây cũng là lời tổng kết cho phương pháp Vô thức đã thực hành quay vào bên trong giải nghiệp.  Liệu có pháp giải trược nào khác không ? Bạn tự đi tìm kiếm khắp thế gian sẽ thấy câu trả lời.  ( Xem tiếp tại mục Ánh sáng Tâm linh.)   

 

 

 


Bình luận

Sản phẩm khác