Triết Lý Về Tiền Bạc - Thích Chân Quang - NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

40,000₫

Mô tả

Trong cuộc sống, ai cũng phải sử dụng tiền bạc hàng ngày. Người nào hiểu được đạo lý về đồng tiền sẽ có thêm một con đường để sống cao cả hơn, tốt đẹp hơn.

Đồng tiền có giá trị quan trọng trong cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Nhiều người lầm tưởng tiền mua được tất cả nên bất chấp phương tiện, đạo lý, luật pháp để kiếm tiền. Nhưng tiền không mua được sức khoẻ, không mua được hạnh phúc, không mua được sắc đẹp, không mua được sự trung thành. Chính cách sống của ta, tâm hồn ta mới quyết định cuộc sống của mình.

Tiền là phước của quá khứ do khi xưa ta đã từng làm thiện nghiệp. Nếu người nào biết dùng đồng tiền để xây dựng phước cho tương lai thì phước đó không bao giờ hết. Ngược lại, nếu chỉ hưởng thụ mà không làm gì, người đó sớm muộn cũng sẽ rơi vào cảnh nghèo khó.

Chính vì sử dụng đồng tiền sai mục đích hoặc chỉ muốn tích lũy cho nhiều mà không dùng tới sẽ dẫn ta đến quả báo nghèo, hết tiền. Nên ở đây, đồng tiền chính là trách nhiệm, chúng ta phải làm sao để đồng tiền trong tay ta trở thành đạo lý, niềm an vui, hạnh phúc nơi mọi người.

 

Bình luận

Sản phẩm khác