Truyền Thông Marketing Tích Hợp - TS. Trần Thị Thập - NXB Thông Tin Và Truyền Thông

68,000₫

Mô tả

Truyền Thông Marketing Tích Hợp

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và cả sự biến đổi nhanh chóng của hành vi xã hội vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các công ty kinh doanh hiện nay. Các doanh nghiệp ngày càng có nhiều lựa chọn mới cho giải pháp truyền thông của mình, đồng thời cũng gặp phải những khó khăn ngày càng gia tăng hơn trước trong việc tiếp cận và truyền đạt, lôi cuốn khách hàng lưu giữ, ấn tượng và hành động theo những gì mà một thương hiệu hay sản phẩm muốn khách hàng của họ thực hiện.

Trước thực tế đó, những người làm marketing không những cần phải hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản của truyền thông mà còn phải biết cách quản trị để có thể thực hiện tốt chức năng marketing của mình.
Truyền thông marketing là một môn học trong chương trình đại học Quản trị Kinh doanh và Marketing của rất nhiều trường Đại học ở Việt Nam. Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên, đã có một số sách, giáo trình được biên soạn. Tuy nhiên, số lượng sách, giáo trình đề cập đến truyền thông marketing theo hướng tích hợp toàn bộ các hoạt động và sử dụng những dữ liệu, ví dụ điển hình của Việt Nam còn chưa nhiều và đòi hỏi liên tục cập nhật phù hợp với thực tế.

Cuốn sách “Truyền thông Marketing tích hợp” (IMC: Integrated Marketing Communication) được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng truyền thông và quản trị hoạt động truyền thông marketing trong doanh nghiệp, giúp sinh viên nhận thức về vị trí, vai trò của chức năng truyền thông trong kinh doanh, hiểu và vận dụng tốt các kỹ năng cần thiết đối với người quản trị hoạt động truyền thông, cuối cùng là nhận thức được xu hướng phát triển kinh doanh hiệu quả thông qua việc hoạch định và thực thi các giải pháp truyền thông đầy sáng tạo trên thị trường.

 

Bình luận

Sản phẩm khác