Tượng Phật Trắng Chất Liệu Composit

2,999,000₫

Mô tả

Tượng Phật Trắng  Chất Liệu Composit
 

Chúng con xin hết lòng tôn kính phật

Chúng con xin hết lòng tôn kính pháp

Chúng con xin hết lòng tôn kính tăng

 

 
 

Bình luận

Sản phẩm khác