Vở Ghi Chép, Vở Học Sinh

10,000₫

Mô tả

Chức năng của vở ghi

Higashi Yoshio đã chỉ ra bốn chức năng của vở ghi là: “chức năng là vở luyện tập”, “chức năng ghi chép cho khỏi quên”, “chức năng lưu giữ, chỉnh lý”, “chức năng tìm kiếm”. (“Học lực nuôi dưỡng thôn làng”, Meiji Tosho, 1957). Thông thường khi nói tới việc “ghi vở” thì phần lớn học sinh ghi chép các nội dung chủ yếu, những điểm muốn ghi nhớ. Tức là thực hiện chức năng “ghi chép cho khỏi quên”. Hoặc là sử dụng nó để tính toán hay viết chữ Hán tức là thực hiện chức năng “luyện tập”. 

 

Tuy nhiên từ giờ trở đi  chức năng của vở ghi phải chuyển từ chỗ là nơi “lưu giữ, chỉnh lý” sang “tìm kiếm”. Shimoda Kazutoshi đã nói về điều này như sau: “Vở ban đầu có chức năng với tư cách là dụng cụ chủ thể hóa việc học tập, bản thân trẻ em viết tự do và nhờ việc viết như vậy mà phát triển được tư duy” (“Cách sống của trẻ em trong quá trình giờ học”, “Giáo dục môn Xã hội”, Meiji Tosho, số tháng 2 năm 1972). Nói tóm lại đó là việc “vừa viết vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa viết” và vở phải là nơi ghi lại con đường nhận thức được phản ánh trong các biểu hiện mang tính cá nhân đó. Tức là chuyển từ “vở ghi” một cách thụ động sang “vở sáng tạo” có tính chủ động nâng đỡ lòng mong muốn tìm kiếm của học sinh.

 

Sử dụng vở ghi trong giờ học

Vở ghi thường không được giáo viên đọc cho dù học sinh đã cất công viết vào đó cả ý kiến, cảm tưởng. Có trường hợp giáo viên chỉ đóng con dấu vào đó kèm theo ngày tháng và lời khen chung chung “tốt”. Yêu cầu đặt ra là giáo viên phải đọc, khuyến khích, đôi khi là kích thích học sinh dao động, suy nghĩ. Đó là sự trả lời của giáo viên đối với học sinh. Sự trả lời này nên viết bằng mực đỏ.

Việc trả lời bằng mực đỏ kèm theo sự khen ngợi, khuyến khích, đưa ra câu hỏi…. sẽ giúp nâng cao lòng mong muốn tìm kiếm của học sinh. Đó không chỉ là sự giao lưu về trí tuệ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim thầy-trò tạo nên mối quan hệ tin tưởng qua lại. Việc chỉ đạo vở ghi như vậy cũng có thể nói là “một giờ học khác” mang tính cá biệt và công phu khác với giờ học nhất loạt diễn ra cùng với học sinh theo đơn vị lớp.

Dưới đây là một số tác dụng cần thiết cơ bản nhất của tập vở viết học sinh, sinh viên:

+ Dùng để ghi chép dữ liệu trong mọi ngành nghề khác nhau

+ Giúp các em học sinh, sinh viên và giáo viên học tập, nghiên cứu

+ Dùng để các doanh nghiệp, công ty quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ

+ Kinh doanh tạp hóa dùng ghi chép sản phẩm bán hàng, đơn hàng

+ Dùng để ghi nhật ký mua sắm đồ sử dụng trong gia đình hay cơ quan

+ Đôi khi tập vở được dùng thay cho hóa đơn giao nhận

 

 

Bình luận

Sản phẩm khác