Chì Kẻ Mày Lemonade Want It Got It 2g+2ml

169.000VNĐ

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: Dark Brow

Khối lượng: 2g+2ml

Thiết kế: 2 đầu

Khi mua sản phẩm này bạn sẽ tích được 1,690 Xu ! *(Tìm hiểu thêm)