Chì Kẻ Mày Lemonade Want It Got It 2g+2ml

169.000VND

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: Dark Brow

Khối lượng: 2g+2ml

Thiết kế: 2 đầu