Son MAC lipstick – MAC (Make-up Art Cosmestic)

455.000VND

  • Son MAC lipstick
  • Thương hiệu: MAC Cosmetics
  • Dung lượng: 3g
  • Các màu có sẵn:
  • Đỏ : Ruby Woo (đỏ hồng nhung),
  • Đỏ cam: Lady Danger (đỏ cam), Dangerous (đỏ cam), 427 Shamelessly Vain (đỏ cam nhiều dưỡng)
  • Hồng: Relentlessly Red (Hồng đỏ), 314 Mull it Over (hồng đất)
  • Đỏ đất: Chili (đỏ gạch), Marrakesh (đỏ đất), 423 E for Effortless (Đỏ đất powder mattte), Devoted to Chili (đỏ gạch Powder matte)
Màu Sắc :
423 E for Effortless
427 Shamelessly Vain
923 Stay Curious
Chili
Dangerous
Devoted to Chili
Lady Danger
Mandarin O
Marrakesh
Mull It Over
Relentlesstly Red
Ruby Woo
+ 7 more
Xóa lựa chọn