Son Missha Dare Rouge Velvet Lipstick

199.000VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Chất son: Lì, lâu trôi

Các màu có sẵn: 196 Orange, Living Orange, Young Boss, Gentle Rose

Màu Sắc :
196 Orange
Gentle Rose
Living Orange
Young Boss
+ -1 more
Xóa lựa chọn