FPT Đồng Đội

99,000₫

Mô tả

FPT (FLI). Lần tái bản này cũng là sự tình cờ. Vào năm 2015, FPT quyết định trở thành tổ chức học tập. Nhân viên FPT sẽ phải tham gia học tập hằng năm theo chương trình của Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU). Cán bộ cấp cao hơn thì có thể tham gia giảng dạy thay cho việc học tập. Và sách Đồng Đội trở thành giáo trình được ưa thích đối với nhiều giảng viên nội bộ FPT trong các khóa đào tạo tân binh. Cuốn Đồng Đội được tái bản lần này có thể sẽ mang đúng sứ mệnh mà anh Bình mong muốn 9 năm về trước.

Bình luận

Sản phẩm khác