Kỹ Xảo Trở Thành Cao Thủ Bán Hàng - NXB Lao Động & Xã Hội

59,000₫

Mô tả

"Khéo nói" vf "Chăm chỉ là hai bí quyết lớn dẫn đến thành công của người bán hàng. Mỗi người bán hàng nghĩ tới thành công đều phải khổ luyện theo hai phương  diện đó.Người bán hàng"dựa vào miệng mà thành công" là "Khéo"(có kỹ thuật cao, Người bán hàng"dựa" vào chân mà thành công" là " Nhẫn".

Bình luận

Sản phẩm khác