Siêu Năng Suất - Chris Bailey - NXB Công Thương

0₫

Mô tả

Bí quyết tối đa hóa năng suất thông qua quản lý sự tập trung, thời gian và năng lượng

Năng suất là gì? Là làm nhiều hơn hay hoàn thành nhiều hơn? Trong nền kinh tế tri thức, liệu thời gian có còn là vàng? Và điều quan trọng nhất, liệu bạn có hiểu đúng về năng suất hay không? Trong Siêu Năng Suất, Chris Bailey sẽ cung cấp cho độc giả một hằng đẳng thức gồm ba biến số: thời gian, năng lượng và sự tập trung để có thể đạt được năng vượt trội trong công việc và cuộc sống cá nhân. Hằng đẳng thức này được ông rút ra từ dự án năng suất ông thử nghiệm với chính mình trong một năm. Đồng thời, cũng định nghĩa lại năng suất: Năng suất không phải là làm nhiều việc cùng lúc, mà là hoàn thành nhiều việc có tác động lớn nhất và ý nghĩa nhất với mình.

MỤC LỤC

Mở đầu  7

Định nghĩa mới về năng suất    15

PHẦN MỘT: XÂY DỰNG NỀN MÓNG

1.Nên bắt đầu từ đâu    24

2.Không phải nhiệm vụ nào cũng như nhau    31

3. Ba nhiệm vụ hằng ngày             40

4.Sẵn sàng cho giờ vàng          47

PHẦN HAI:LÃNG PHÍ THỜI GIAN

5.Thoải mái với các nhiệm vụ khó chịu    57

6.Gặp chính bạn....từ tương lai               72

7.Tại sao internet lại đang phá hủy

năng suất của bạn                                   79

PHẦN BA: CÁI KẾT CỦA QUẢN LÝ THỜI GIAN

8.Kinh tế thời gian            88T

9.Làm việc ít hơn           95

10.Khai sáng năng lượng         103

11.Dọn dẹp                            111

PHẦN BỐN:SỰ TĨNH TÂM TRONG NĂNG SUẤT

12.Sự tĩnh tâm trong năng suất    119

13.Giảm bớt những việc không quan trọng   123

14.Loại bỏ những việc không quan trọng    133

PHẦN NĂM:XOA DỊU TÂM TRÍ

15.Dọn sạch trí não     146

16.Bay lên            160

17.Tạo thêm khoảng trống   169

PHẦN SÁU: CƠ BẮP TẬP TRUNG

18.Trở nên tập trung hơn       179

19.Những điều gây sao lãng            184

20.Nghệ thuật làm từng việc             190

21.Thiền định      202

PHẦN BẢY:ĐƯA NĂNG SUẤT LÊN

TẦM CAO MỚI

22.Nạp lại năng lượng      215

23.Uống để có năng lượng   225

24.Viên thuốc tập luyện           236

25.Ngủ để năng suất hơn                 245

PHẦN TÁM:BƯỚC CUỐI CÙNG

26.Bước cuối cùng     255

LỜI KẾT:Một năm sau  273

 

Bình luận

Sản phẩm khác