Telesales Tiếp Thị Bán Hàng Qua Điện Thoại - Bùi Xuân Phong - NXB Lao Động-Xã Hội

35,000₫

Mô tả

                                                           Mục lục
                                                                     Phần I
MÔ HÌNH TIẾP THỊ BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
                    THỰC DỤNG TẠI VIỆT NAM
Chương 1. Mô hình kinh doanh
Chương 2. Cơ cấu nhân sự
Chương 3.Khách hàng và sản phẩm
Chương 4.Vận hành-Tác nghiệp
Chương 5.Công nghệ
Chương 6.Quản lý rủi ro
                                                                    Phần II
 TÂM LÝ KHÁCH HÀNG VỚI TIẾP THỊ
        BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
Chương 1.Kỹ thuật tâm lý tiếp cận khách hàng
Chương 2.Tâm lý khách hàng theo giới tính và vùng miền
Chương 3.Những sai lầm phổ biến trong tiếp thị bán hàng qua điện thoại
                                                                     Phần III
NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NHÂN VIÊN TIẾP
     THỊ BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
Chương 1.Kỹ năng điện thoại thực dụng
Chương 2.Kỹ năng xử lý tình huống từ chối
Chương 3.Một số tình huống hội thoại tiếp thị qua điện thoại
Lời kết

 

Bình luận

Sản phẩm khác