Thống Kê Trong Kinh Doanh Quản Lý - Nguyễn Văn Dung

108,000₫

Mô tả

- Thống kê mô tả về tình huống

- Thống kê suy diễn về tình huống

- Các phương pháp chọn mẫu để khảo sát

- Các phương pháp kiểm định để chọn phương án đúng

- Tính toán các trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn...

- Phân tích chuỗi thời gian...

 

Bình luận

Sản phẩm khác