Thủ Đô Hà Nội 60 Năm Chiến Đấu Xây Dựng Và Phát Triển

99,000₫

Mô tả

Cuốn sách “Hà Nội 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển” gồm 170 câu hỏi và trả lời được chia làm bốn phần:

Phần mở đầu: Hà Nội đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1930 – 1954);

Phần thứ nhất: Hà Nội xây dựng, bảo vệ xã hội chủ nghĩa, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (1954 – 1975);

Phần thứ hai: Hà Nội cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2008);

Phần thứ ba: Thủ đô Hà Nội mở rộng (từ năm 2008 đến nay);

Phần thứ tư: Định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

Dưới dạng những câu hỏi và trả lời, nội dung cuốn sách giới thiệu một cách khái quát nhưng cô đọng với nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước về những trang lịch sử hào hùng, những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong suốt 60 năm qua và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Kể từ “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Lớp lớp thế hệ người Hà Nội đã kế tục và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường chống ngoại xâm, sáng tạo trong lao động, đoàn kết nhân ái, bao dung trong đối nhân xử thế, tạo nên một “Kinh đô - Thủ đô ngàn năm văn hiến” và những chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong chiều dài lịch sử đó, ngày 10/10/1954 là một mốc son chói lọi, là thắng lợi oanh liệt của quân dân Hà Nội, của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới cho Thủ đô và đất nước.

 

Bình luận

Sản phẩm khác