Nguồn Gốc Hình Thành Và Phát Triển Tín Ngưỡng Quán Âm

299,000₫

Mô tả

Trong Nguồn gốc hình thành và phát triển tín ngưỡng Quán Âm gồm có mười chương như sau:

Chương I: Trình bày về ý nghĩa, hiện trạng và phương hướng nghiên cứu tín ngưỡng Quán Âm.

Chương II: Tác giả giới thiệu về nguồn gốc tín ngưỡng Quán Âm ở Ấn Độ cổ đại.

Chương III & chương IV: Trình bày về quá trình phát triển của tín ngưỡng Quán Âm Ấn Độ thời cổ đại.

Chương V: Tín ngưỡng Quán Âm Ấn Độ thời cổ đại và những đặc trưng cơ bản.

Chương VI: Diễn biến lịch sử và tranh luận về tên gọi Quán Âm ở Trung Quốc.

Chương VII: Tín ngưỡng Quán Âm Ấn Độ cổ đại du nhập vào Hoa Hạ thời kỳ đầu và những cộng hưởng tín ngưỡng đương thời.

Chương VIII: Quá trình du nhập tín ngưỡng Quán Âm vào Trung Hoa từ xứ Ấn cổ và sự đón nhận có chọn lọc của người Hán.

Chương IX: Sự du nhập thành công và sự đón nhận nhiệt thành từ Trung Quốc đối với tín ngưỡng Quán Âm Ấn Độ.

Chương X: Trung Quốc hóa tín ngưỡng Quán Âm Ấn Độ cổ đại và những đặc trưng cơ bản.

Lướt qua mười chương vừa nêu, chúng ta có thể thấy được dòng chảy lịch sử từ khởi nguyên hình thành đến quá trình phát triển của tín ngưỡng Quán Âm. Đồng thời, cũng thấy được sự nhiệt thành đón nhận của người dân bản địa khi tín ngưỡng Quán Âm truyền vào. Tác giả đã tiến hành triển khai và đi sâu phân tích những chi tiết về Bồ tát Quán Âm một cách bài bản khoa học dựa trên nhiều nguồn tài liệu cổ quý giá, để rồi nghiệm thu thêm những phát hiện mới.

Bình luận

Sản phẩm khác